Hektor

Hektor. Najstarší syn trójskeho kráľa Priama a jeho manželky Hekaby, trójsky princ. Bol stelesnením všetkých vlastností, ktoré sa spájajú s mužom. Nadľudsky silný, mohutný a fyzicky krásny. Okrem toho ušľachtilý, čestný a milujúci manžel a otec. Ľudia ho volali Štít mesta Trója a verili, že pokiaľ Hektor žije, mesto je nedobytné.

Keď jeho brat Paris uniesol spartskú kráľovnú Helenu a vyvolal vojnu, známu ako Trójska, Hektor –aj keď nesúhlasil s bratovým činom- bez váhania zdvihol meč na obranu rodného mesta. Pod jeho velením Trójania 9 rokov odolávali gréckej presile. V priebehu vojny vždy vyhľadával miesta najprudších bojov, a v súbojoch sa stretal s najväčšími gréckymi hrdinami, Ajaxom alebo Diomédom. Len jednému z Grékov, nepremožiteľnému Achileovi, sa vyhýbal (a ten sa vyhýbal Hektorovi). Keď však Hektor zabil Achileovho najlepšieho priateľa Patrokla, prežiť mohol len jeden z nich. Rozzúrený Achileus rozprášil Trójanov a zahnal ich za mestské hradby. Pred hradbami zostal stáť len jeden muž. Hektor. V súboji, ktorému sa prizerali všetci olympskí bohovia, Hektor nezraniteľnému Achileovi podľahol.